Wahlprogramm für Elten

2014 – 2020

Politik für Elten orientiert sich am Allgemeinwohl

Betuwe
Keine abgrabung am Eltenberg
Umfahrung jetzt mit planen
Sportplätze erhalten

Verkehr
Durchgangsverkehr raus aus dem Dorf

Lkw-Verbot für die Schmidtstr. wirksam durchsetzen, sinnvolle Lösung für die Landwirte
Verkehrslärm bekämpfen
Parkleitsystem entwickeln
Gesamten Dorfs Kern zum 30 km Zone machen

Fremdenverkehr

Elten zum Kneippkurort entwickeln
Konzept für Marktplatz als Raum für „geselliges Leben“ und Gastronomie entwickeln fördern, Ladestation für E-Bikes

Bürgerbeteiligung

Bürger intensiver und breiter an wichtigen Entscheidungen mitwirken lassen
Ortsausschuss statt Ortsvorsteher als Mittel breiter Beteiligung einführen

Bauen und Wohnen

Wohnprojekt für „ Alt und Jung“ anstoßen
Wohnungsbaugenossenschaft
soll endlich auch mal in Elten bauen
Keine neuen Baugebiete, erst bestehende voll ausnutzen Flächenverbrauch eindämmen
Wege und Plätze besser pflegen
Bürgersteige verbessern, sind oft schlecht für Rollator- und Kinderwagenfahrer geeignet
Denkmalgeschützte Häuser besser fördern
Verhindern, dass der „Schwan“ weiter verkommt notfalls durch weniger strikte Vorschriften

Mountainbiker

Weit entfernt halten von empfindlichen Teilen des Berges.
Klare Regeln formulieren und durchsetzen

Schule und Kleinschwimmhalle
Müssen erhalten bleiben

Politiek voor Elten oriënteert zich op het algemeen belang

Betuwe
Geen afgraving van de Eltenberg
Omleiding direct plannen (meebestemmen)
Sportvelden behouden

Verkeer
Doorgaand rijverkeer het dorp uit
Vrachtwagenverbod voor de Schmidtstr. doorzetten en een praktische oplossing zoeken voor het agrarisch bestemmingsverkeer
Verkeerslawaai beperken
Ontwikkelen van parkeergeleidingssysteem naar nieuw te ontwikkelen parkeerplaatsen.
Een 30 km zone voor een groot deel van het dorpscentrum

VVV
Ontwikkelen van Elten tot Kneippkurort
Ontwikkelen van een concept voor de marktplaats met meer ruimte en horeca, waar het gezellig en goed toeven is
Het fietstoerisme bevorderen
Laadstation voor E-Bikes

Burger participatie
Burger meer betrekken bij en breder deelgenoot maken van belangrijke beslissingen
Een lokaal bestuur (te vergelijken met een dorpsraad) invoeren als middel voor bredere betrokkenheid en participatie i.p.v. een Ortsvorsteher

Bouwen en wonen
Woonprojecten voor oud en jong ontwikkelen en uitvoeren.
Sociale woningbouw moet eindelijk ook in Elten mogelijk zijn
geen nieuwe bouwkavels aanwijzen, eerst de bestaande gebieden volledig benutten
Landverbruik beperken

Dorpsbeeld
Wegen en openbare ruimtes beter schoonhouden. Zwerfvuil, afval stoort te vaak het dorpsbeeld
De trottoirs verbeteren; zijn slecht begaanbaar met rollator of kinderwagen
Onderhoud/restauratie van huizen die onder monumentenzorg vallen, beter ondersteunen
dat der „Schwan“ verder vervalt en als het moet minder strikte wetgeving

Mountainbiker
Ver weg houden van kwetsbare plekken van de Eltenberg
Duidelijke regels formuleren die dan ook moeten worden nageleefd

De school en het zwembad
Moeten behouden blijven